Stemmingsbeeld
Donderdag 20-5-04 13.15 u middagbericht

Ga naar homepage StockVisionGrafiek 4
Euro-dollar, Candlestick daggrafiek:

Neurotische rente-angst nog niet verdwenen!

We zien dat de euro (1,1932) binnen het dalend trendkanaal is opgeveerd op de steun op 1,1786 dollar. Zolang deze niet weet op te veren boven de weerstand op 1,2181 blijft de dalende trend intact en gaat de euro op termijn verder onderuit. Dat is positief voor dollargevoelige beurzen als de AEX.


Grafiek 4
Nasdaq Composite, Candlestick daggrafiek:

De Nasdaq Composite (1898) wist maandag na een intraday dieptepunt op 1865 krachtig op te veren en nagenoeg op de steun op 1879 te sluiten. Daarmee werd ternauwernood een verdere valpartij voorkomen. Dinsdag en woensdag trad het al lang verwachte technisch herstel eindelijk op. Echter gisteren moest de Nasdaq op het eind van de beurshandel maar liefst de ruim 2 % winst weer volledig inleveren, niet echt een teken van kracht. De Nasdaq sloot daardoor weer precies op de korte termijn dalende weerstandslijn en daarmee dreigt een hernieuwde voortzetting van de daling. Onder de steun op 1897 ontstaat mogelijk een koersdoel van 1740-1780. Positief is wel dat ondanks de daling gisterenmiddag de zeer korte termijn stijgende steunlijn (lichtgroen) nog intact is. Het momentum en de RSI bodemen beiden uit, hetgeen de Nasdaq mogelijk alsnog ruimte geeft voor verder technisch herstel. De futures staan licht negatief en wijzen vooralsnog niet in deze richting. Pas boven de gap tussen 1918 en 1905 krijgt de Nasdaq pas wat meer ruimte. Echter pas boven de 1992-2000 is deze uit de gevarenzone.


Grafiek 4
AEX, Candlestick daggrafiek:

Laten we voorop stellen dat de AEX geen zelfstandige koers vaart, maar zich volledig laat beinvloeden door de grillen van WallStreet. We zien dat de AEX maandag na een laagste koers op 319,1 weer nagenoeg wist op te veren tot de steun op 323,4. Daarmee ontstond een dubbele bodem en de gevormde hamer wees erop dat de AEX eindelijk zou kunnen opveren. Dinsdag en woensdag veerde de AEX met twee gaps (gap 3 en 4) inderdaad weer krachtig op tot een hoogste koers gisteren van 333,8. Daarna ketste de AEX gisterenmiddag precies af op de korte termijn dalende weerstandslijn, waarna de daling vandaag door het slechte slot van Amerika weer opnieuw ingezet werd. De opwaartse gap tussen 326,3 en 329,4 (Gap 4) zou de daling mogelijk kunnen opvangen via gapfilling, waarna de AEX weer opnieuw zou moeten opveren. Ik betwijfel of de AEX daar momenteel de kracht voor heeft, gezien het slechte sentiment. Mocht echter de AEX nu een hogere bodem boven 323,4 weten neer te zetten, dan kunnen we eens kijken naar verder herstel. Het feit echter dat de AEX weer precies is afgeketst op de dalende weerstandslijn belooft niet veel goeds. Echter het momentum en de RSI geven wel aan dat de AEX ruimte heeft voor meer technisch herstel, dus wellicht zet de bodemvorming toch nog door. Maar nogmaals gezien het slechte sentiment en de hoge olieprijs zijn we erg sceptisch over de AEX. Sluit de AEX alsnog onder de 323,4, dan kan de AEX op weg naar een koersdoel van 304 en mogelijk zelfs 284.
We wachten vandaag de grillen van USA maar weer eens af, want de AEX is toch louter trendvolger.

Wanneer u een abonnement op ons programma StockVision met USA neemt en/of een abonnement op onze (AEX+Europa)-nieuwsbrief, krijgt u bovendien 1-2 maandelijks een USA gerichte nieuwsbrief. Daar zijn naast korte termijn kanshebbers ook zeer goede lange termijn fondsen. Wij houden al meer dan 2 jaar een mix bij van een 10-tal fondsen, die over een periode van 5 jaar zeer goed presteren.


Grafiek 4
Rendement lange termijn USA fondsen

Bovenstaand ziet u het resultaat vanaf 1 jan 2004 t/m 12 mei 2004. Dit bedraagt maar liefst 18,1 %, vergelijk dat met een rendement van de AEX van - 3,5 %. Op de workshop van 7 april zijn we hier onlangs op ingegaan. Wilt u de workshopsheets van deze workshop nog eens nalezen, zie dan workshop 7 april 2004.. Wilt u een recent verschenen USA-nieuwsbrief nog eens nalezen, zie dan deze nieuwsbrief in Word of als Acrobat Reader bestand.

DISCLAIMER: Bovenstaand stemmingsbeeld is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter StockVision accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor door u mogelijk op onze adviezen gebaseerde aan- en verkoopbeslissingen!