Technical sheet

Doorrollen van kortlopende geschreven call-opties 

Doorrollen van kortlopende geschreven callopties

Opwaarts doorrollen

Houdt u er rekening mee dat de aandelen opgevraagd kunnen worden, wanneer u niet op tijd omhoog doorrolt. In principe rolt u door als de koers van het onderliggende aandeel boven de som van de uitoefenprijs van de geschreven calloptie n de ontvangen premie noteert. Daarbij is wel van belang dat bij voorkeur ook een belangrijke weerstand doorbroken is. U koopt dan de eerder geschreven optie terug en schrijft een nieuwe calloptie net 'out of the money' en zo'n 3 - 6 maanden weg. Kies dan bij voorkeur die calloptie, waarvan de som van de uitoefenprijs n de premie weer boven een belangrijke weerstand van het aandeel ligt.

Voorbeeld: rond 5 jan jl. dreigde bij Van der Moolen een mogelijke neerwaartse steundoorbraak. Wij hebben toen rond een koers van 86 geadviseerd de c april 95 tegen een premie van 6,00 euro te schrijven. We moeten nu opwaarts doorrollen, wanneer Van der Moolen gelijk of hoger noteert dan de uitoefenprijs plus de premie = 95 + 6= 101. Bij een slotkoers van 100,40 op 26 jan 2001 was dat ongeveer het geval. Bovendien was Van der Moolen toen door de belangrijke weerstand op 100 gegaan. We kopen dan de eerder geschreven c april 95 terug op ca 10,40 en schrijven meteen de c juli 105 op ca 9,00. We hoeven slechts ca 1,40 euro bij te betalen om ervoor te zorgen dat van der Moolen pas op 105 opgeist kan worden, waarbij natuurlijk wel de looptijd verlengd is. De som van nieuwe uitoefenprijs n premie = 105 + 9 = 114 ligt boven de volgende belangrijke recente weerstand op 106 en precies op een oude weerstand op 114 uit het verleden. Mocht Van der Moolen toch corrigeren, dan lijdt u geen verlies zolang Van der Moolen niet lager noteert dan huidige koers - premie = 100,40 - 9,00 = 91,40 oftewel rondom het recente uitbraakpunt. Op deze steun kunt u dan eventueel de eerder geschreven calloptie met winst sluiten, als blijkt dat Van der Moolen op deze steun weer opveert.

Neerwaarts doorrollen

Stel u heeft aandelen in uw bezit, waarvan u vermoedt dat ze door een belangrijke steun gaan zakken. U heeft dan twee mogelijkheden. Het meest eenvoudige en minst bewerkelijke is dan om de aandelen te verkopen. De andere mogelijkheid is dat u denkt dat de aandelen wel gaan zakken, maar na verloop van tijd weer gaan herstellen. Aangezien u belegt voor de lange termijn wilt u de aandelen in bezit houden, zodat u erop tijd weer bij bent als deze aandelen gaan herstellen. Dan wilt u wel graag uw verliezen naar beneden opvangen door te schrijven. U schrijft dan bij voorkeur op het desbetreffende aandeel, vrdat het door de steun gaat, aangezien u dan de meeste premie ontvangt. U schrijft rondom het steunniveau een calloptie 3-6 maanden weg, bij voorkeur 'at the money' of net 'out of the money', zodanig dat de te ontvangen premie een verdere koersdaling tot de volgende steun zoveel mogelijk opvangt. Soms bent u daarbij gezien de beschikbare uitoefenprijzen binnen de bestaande optieseries gedwongen om zelfs iets 'in the money' te schrijven. Wanneer het aandeel vervolgens door de steun gaat, dient u de geschreven calloptie terug te kopen, wanneer de eerder ontvangen premie ongeveer gehalveerd is en dient u neerwaarts door te rollen. U koopt dus de eerder geschreven calloptie, waarvan de premie gehalveerd is terug en schrijft meteen opnieuw een volgende calloptie wederom 3-6 maanden weg, wederom bij voorkeur 'at the money' of net 'out of the money'. Dit spelletje kunt u een aantal malen herhalen, totdat het aandeel uitgedaald is. Daarbij verdient het de voorkeur om op een bepaald belangrijk steunniveau een uiterste stoploss te leggen, waaronder u besluit om de eerder geschreven optie terug te kopen n tevens de aandelen te verkopen. U blijft natuurlijk niet schrijven op een aandeel, dat een werkelijk slechte grafiek ontwikkelt.

Voorbeeld: Op 5 jan 2001 is Unilever door de stoploss op 62 gegaan, m.a.w. Unilever liet een belangrijke steundoorbraak zien. Er lag toen nog een volgende steun en tevens uiterste stoploss op 57, waarop Unilever alsnog steun zou kunnen vinden. Unilever noteerde op 5 jan 2001 een slotkoers van 60,60. In de nieuwsbrief van 6 jan 2001 hebben wij toen geadviseerd om de call april 60 op 4,90 te schrijven, waarbij wij er dus voor kozen om net iets 'in the money' te schrijven, aangezien de call april 62,50 niet bestaat.
Unilever ging vervolgens verder dalen en dreigde op 19 jan 2001 zelfs door de volgende steun en uiterste stoploss op 57 te gaan. De geschreven call april 60 noteerde hierbij een premie van 2,55. M.a.w. de eerder ontvangen premie van 4,90 was nu praktisch gehalveerd. Dus het moment om neerwaarts door te rollen. Unilever noteerde op 19 jan 2001 een slotkoers van 56,90. In de nieuwsbrief van 20 jan 2001 hebben we toen geadviseerd om de eerder geschreven c april 60 op 2,55 terug te kopen en meteen de call juli 55 op 6,25 te schrijven. Aangezien de uitoefenprijs van 57,50 niet bestaat hebben wij ervoor gekozen om iets 'in the money' te schrijven namelijk met uitoefenprijs 55. Door vervolgens de looptijd 6 maanden (juli) te kiezen ipv 3 maanden (april) , zorgen we er voor om toch zodanig veel premie te ontvangen, dat we voldoende speelruimte hebben naar boven toe, mocht Unilever weer opveren.
Bij een koers van 56,90 zorgt de ontvangen premie van 6,25 ervoor dat een eventuele koersdaling tot 56,90-6,25=50,65 ons geen geld kost. Dat geeft ons een zeer comfortabel gevoel, aangezien de grafiek van Unilever in het gebied van 50-51 zware steunniveau's laat zien. Dus naar beneden toe zijn we nu goed beschermd. Met een uitoefenprijs van 55 plus de ontvangen premie van 6,25 missen we opwaarts geen koerswinst zolang Unilever niet boven een niveau van 55,00+6,25=61,25 noteert. In de grafiek zien we dat Unilever op 62 een belangrijke weerstand heeft bestaande uit een horizontale weerstand op 62, die tevens de dalende weerstandslijn snijdt. M.a.w. ook naar boven toe zitten we comfortabel. Mocht Unilever toch verder herstellen tot boven de 62, dan dient u onverwijld opwaarts door te rollen door de geschreven c juli 55 terug te kopen en meteen de c juli 65 te schrijven, zie voor uitleg opwaarts doorrollen, verder terug. Dit is inmiddels het geval en in de nieuwsbrief van week 7 hebben we inmiddels geadviseerd om de call juli 55 terug te kopen op 9,50 en tegelijkertijd te schrijven de call juli 65 op 3,00.


DISCLAIMER: Bovenstaand technische document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter StockVision accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor door u mogelijk op onze adviezen gebaseerde aan- en verkoopbeslissingen!