Technical sheet

Schrijven van call-opties langs een dalende weerstandslijn 

Schrijven van callopties met Philips als voorbeeld

Het is aan te raden om in een dalende markt uw portefeuille grotendeels af te dekken door het schrijven van callopties. Dat u uw verliezen kunt beperken of zelfs geld kunt verdienen door het schrijven van gedekte callopties, laat onderstaand voorbeeld van Philips zien.

Grafiek schrijven

Philips, Candlestick daggrafiek:

We zien in bovenstaande Candlestick daggrafiek dat Philips eind sept 2000 een neerwaartse gap tussen 51,50 en 48 vormde. Dit was een belangrijk signaal dat Philips verder ging dalen en was een geschikt moment om te gaan schrijven. Na de vorming van de gap veerde Philips weer iets op, maar vormde toen een bearish opslokpatroon hetgeen erop wees dat Philips verder kon gaan dalen. Dan kan men dus beslissen om te gaan schrijven.

  1. Men kiest dan voor een calloptie 3 - 6 maanden weg, die net out of the money is. Een mooie calloptie was toen de c april 50,22 op ca 7,00 . De ontvangen premie van 7,00 beschermt u tegen een eventuele verdere daling tot 50-7=43. Anderzijds heeft u speelruimte tot 57, op welk niveau uw maximale winst ligt door de uitoefenprijs te vermeerderen met de ontvangen premie. Net boven de 57 ligt de weerstand van Philips op 58,30. M.a.w. door een calloptie te schrijven kunt u rustig gaan slapen.
  2. Dan gaat Philips vervolgens dalen en ziet men in de Candlestick daggrafiek twee keer vlak achter elkaar een hamer gevormd worden, maw Philips vindt steun rond een niveau van 41,50 en gaat weer opveren. U had dus twee kansen om de eerder geschreven c april 50,22 goedkoper terug te kopen op minimaal 3,20.
  3. Dan laat u Philips weer stijgen en rond een niveau van bijna 49 gaat Philips consolideren net onder de dalende weerstandslijn. U ziet dan een aantal omkeerpatronen als een hanging man, vallende ster, doji, etc (niet weergegeven), dus het moment om weer te gaan schrijven, bijv de c april 50,22 op maximaal 5,90. Waarschijnlijk zou u iets minder gekregen hebben, omdat het moeilijk is om precies op het hoogste punt te schrijven, maar het gaat alleen maar om het idee.
  4. Vervolgens gaat Philips weer dalen en vindt deze steun op een oud steunniveau op 36,70. Het moment dus om de eerder geschreven c april 50,22 goedkoper terug te kopen op minimaal 2,00 euro.
  5. Dan stijgt Philips weer tot de dalende weerstandslijn en ziet u weer een bearish opslokpatroon, dus weer het moment om te schrijven. Het is inmiddels medio november en we gaan nu weer wat verder weg schrijven en net out of the money, nu de c juli 47,50 op maximaal 7,00 euro.
  6. We krijgen er lol in, want Philips gaat weer dalen. Maar nu wordt het een beetje eng, want Philips gaat door de oude steun op 36,70, maar vormt een doji en stuitert gelukkig weer terug. We wachten maar even af en kopen nog maar niet terug, want Philips kan verder gaan dalen.Philips test weer de nieuwe steun op 34,15, maar veert weer op. Philips heeft dus een dubbele bodem gevormd op 34,15 en herstelt weer boven de steun op 36,70. Het moment dus om de eerder geschreven c juli 47,50 op minimaal 2,60 terug te kopen. Waarschijnlijk betaalt u wel iets meer, maar het gaat om het idee.

Conclusie: we hebben drie keer callopties geschreven en deze telkens op de steun teruggekocht. Dit levert een rendement op van maximaal 1210 euro minus kosten, terwijl Philips gedaald is met 650 euro tov beginpunt van schrijven. U heeft dus netto verdiend 1200-650=550 euro. Dat is toch lachen. We kunnen deze procedure voortzetten en in de buurt van de dalende weerstandslijn rond de 45,60 weer gaan schrijven. Probleem is echter dat Philips deze weerstand misschien niet haalt gezien de laatst gevormde opwaartse gap plus doji. Het kan zijn dat Philips een avondster gaat vormen en weer verder gaat dalen. Neem dan genoegen met iets minder rendement en schrijf dan nu de c juli 47,50 op 5,00. Dan is het totale rendement: 1210 + 500 = 1710 euro Gecorrigeerd voor de koersdaling van 650 euro blijft er ruim 1000 euro over.

Tenslotte een welgemeend advies: Dit is alleen maar een voorbeeld hoe u zou kunnen handelen. U heeft wel kennis nodig van hoe te handelen met opties en dient ervaren te zijn met ondermeer Candlestickgrafieken (u kunt zich elders op onze homepage aanmelden voor een cursus hierover). Wanneer u schrijft op een dalende weerstandslijn als Philips moet u wel beducht zijn op gevaarlijke steundoorbraken. Wanneer Philips bijv. niet meer zou herstellen tot de dalende weerstandslijn en vervolgens zelfs door de steun op 36,70 en 34,15 gaat is het verstandig de geschreven optie terug te kopen en de aandelen te verkopen, aangezien Philips dan een versnelling in de dalende trend kan laten zien en de geschreven premie de koersdaling niet meer kan bijbenen.


DISCLAIMER: Bovenstaand technische document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter StockVision accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor door u mogelijk op onze adviezen gebaseerde aan- en verkoopbeslissingen!