Technical sheet

Schrijven van kortlopende call-opties 

Schrijven van kortlopende callopties

Schrijfposities

In de huidige markt kunt u geld verdienen f uw verliezen beperken door het schrijven van callopties op uw aandelen f lang lopende callopties. Wanneer wij vermelden schrijf de call, dan bedoelen wij dat u gedekt schrijft met uw aandelen of lange calloptie als onderpand.

In onderstaande figuur wordt een schematische voorstelling gegeven met welke scenario's u te maken kunt krijgen, wanneer u callopties schrijft.

Scenario's
Scenario 1  Schrijven tijdens een stijgende trend
U heeft te maken met een fonds dat in een stijgend trendkanaal zit. U schrijft op de weerstand een net 'out of the money' calloptie (3-6 mnd weg) en koopt deze terug op de steun. Voorbeeld: ING van 4-10-00 t/m 11-1-01.
Scenario 2 Schrijven tijdens een rustige dalende trend
U heeft te maken met een fonds dat na een eerdere stijging in een rustig dalende trendkanaal belandt. Het is overigens voldoende als dit fonds tekens herstelt tot aan de dalende weerstandslijn. U schrijft op de weerstand een net 'out of the money' calloptie (3-6 mnd weg) en koopt deze terug op een duidelijk belangrijk steunniveau. Voorbeeld: Philips van 25-9-00 t/m 12-2-01.
Scenario 3 Schrijven tijdens een versnelde dalende trend
U heeft een fonds dat mogelijk door een belangrijke steun gaat en u wenst niet te verkopen. U schrijft dan op de steun een 'at the money' calloptie (3-6 mnd weg). Wanneer het aandeel door de steun gaat en verder daalt, koopt u telkens terug als de ontvangen premie gehalveerd is en schrijft dan opnieuw een 'at the money' calloptie (3-6 mnd weg), waarvan de uitoefenprijs wegens de daling natuurlijk lager ligt. Hiermee kunt u de daling ca 30-50% afdekken. Voorbeeld: Numico van 20-12-00 t/m heden.

Deze scenario's kunnen ook heel duidelijk in elkaar overgaan. Bijv. ING zat in de periode van 4-10-00 t/m 11-1-01 in een stijgende trend, dus scenario 1. Op 12-1-01 brak ING neerwaarts uit het stijgend trendkanaal, waarna de dalende trend versnelde. ING dreigde zelfs op 19-1-01 door de zware steun op 78,50 te gaan en belandde aldus in scenario 3. De steun op 78,50 hield op 22-1-01 uiteindelijk toch en via de vorming van een hamer in de Candlestick daggrafiek veerde ING weer op. Inmiddels is ING na een lagere top van 84 op 30-1-01 neergezet te hebben weer opnieuw gedaald en heeft op 16-2-01 weer de steun op 78,50 getest. Inmiddels zien we in de Candlestick daggrafiek weer een mooie dalende weerstandslijn gevormd, waar ING telkens op afketst. M.a.w. ING zit nu inmiddels in scenario 2, waarbij alleen de dalende weerstandslijn wel erg steil is. Bovendien bestaat het risico dat ING bij definitieve doorbraak van de steun op 78,50 zwaar gaat dalen naar bijv. de steun op 69,50. In dat geval zet ING scenario 3 toch voort.

Voor uw schrijfstrategie is het van het belang dat u weet in welk scenario u handelt. U kunt daarvoor als instrument het best Candlestick grafieken op dagbasis hanteren. Daarbij moet u onder meer kennis hebben van enkelvoudige en meervoudige omkeerpatronen, als bijv. doji, hamer, hanging man, donkere wolk en bullish en bearish opslokpatronen.


DISCLAIMER: Bovenstaand technische document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter StockVision accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor door u mogelijk op onze adviezen gebaseerde aan- en verkoopbeslissingen!