De Point & Figure grafiek

 


Wat is een Point & Figure grafiek.

Het bijhouden van de Point & Figure grafiek:

Het volgen van de koersontwikkelingen in grafische vorm is bij de technische analyse het uitgangspunt. Er zijn twee methoden om de grafieken bij de houden. De eerste methode is om handmatig de grafieken bij te werken. Dit heeft als voordeel, dat er door het handwerk een goed gevoel ontstaat betreffende hetgeen er op de beurs gebeurt. De tweede methode is het gebruik maken van StockVision, waardoor het tekenen van de Point & Figure grafiek automatisch op de computer gebeurt, hetgeen een aantal voordelen heeft. Allereerst hoeft de gebruiker geen tijd meer te besteden aan het doorspitten van alle fondsen. Tevens worden mogelijke fouten voorkomen. Maar het belangrijkste is, dat de gebruiker nu alle tijd heeft om de grafieken te interpreteren. Bovendien wordt door het programma StockVision de laatste beweging getoond, zodat de gebruiker de laatste ontwikkelingen op de voet kan volgen. Ook kan er op ieder moment gekozen worden voor een grafiek op dag, week of maandbasis.

In de Point & Figure grafieken worden de koersbewegingen weergegeven m.b.v. kolommen van kruisjes (stijgende koers) of rondjes (dalende koers). Bij een voortgaande stijgende koers (stijgende trend) worden in dezelfde kolom kruisjes bijgetekend. Bij een voortgaande dalende koers (dalende trend) worden in dezelfde kolom met rondjes nieuwe rondjes bijgezet. Indien de trend wisselt, wordt een nieuwe kolom gestart met het andere teken. Indien er geen koerswijziging plaatsvindt, wordt er geen teken geplaatst.

De grafieken worden getekend aan de hand van de hoogste koers (HK), laagste koers (LK) en slotkoers (SK). Voor iedere tijdsperiode (dag, week of maand) worden m.b.v. de informatie in deze drie koersen nul of meerdere tekens gezet.

Belangrijke punten bij het tekenen van een Point & Figure grafiek

Voor het opzetten van deze grafieken zijn een aantal afspraken gemaakt:

  1. De verticale as geeft de aandelenkoers weer. De gebruikte schaalverdeling is een semi-logarithmische schaal, waarin ieder teken globaal gezien zoveel mogelijk eenzelfde procentuele verschuiving weergeeft. Echter om de leesbaarheid van de getallen langs de as eenvoudig te houden, is een schaal gemaakt waarbij de bewegingen een verschuiving tussen 1% en 2,5% weergeven.
  2. Op de horizontale as worden kolommen met gelijke tekens geplaatst. Dit betekent, dat deze wel een chronologische volgorde weergeeft, maar geen tijdschaal is. Om wel informatie te hebben over de tijd, worden er in StockVision tekens geplaatst, welke de maand- en jaar-overgang weergeven.
  3. Om de fluctuaties van de bewegingen binnen de perken te houden, wordt er gebruik gemaakt van de 3-punts-reversal. Dit betekent, dat een tegengestelde beweging (trendomslag) pas getekend wordt, indien er minstens 3 tekens gezet moeten worden. Binnen StockVision bestaat de mogelijkheid om deze N-punts-reversal te kiezen tussen 1 en 5.
  4. Bij het tekenen van de grafiek worden de hoogste koers, laagste koers en slotkoers gebruikt. Er kunnen in één tijdperiode (dag, week of maand) meerdere bewegingen worden weergegeven, naargelang de fluctuaties van de koers.

Patronen in de Point & Figure grafiek

In de Point & Figure grafiek zijn verschillende patronen te zien. Deze patronen kunnen worden gebruikt bij de interpretatie van de vooruitzichten die de betreffende fondsen hebben. Een goede kennis van deze patronen is nodig om een goede strategie te ontwikkelen voor het handelen op de beurs.